دستگاه کنترل از راه دور جرثقیلدر سیستم قدیمی
.برای فرمان دادن به جرثقیل ها از دستگاه های کابلی استفاده می شود
در سیستم های قدیمی به علت وجود کابل ها امکان کنترل دستگاه ها از فاصله های دورتر نیست.همچنین نویزپذیری کابل ها ممکن است باعث ایجاد خطا در فرمانهای داده شده بشود
مزایای سیتم جدید
کنترل جرثقیل از راه دور
امکان کنترل همزمان دو یا چند جرثقیل
بورد بالا
ایجاد امنیت برای کاربر

شرکت شیذر همکاری خود را در کلیه موارد اعم از طراحی و ساخت مکانیک،نصب و راه اندازی را در محل اجرا اعلام می دارد
:گستره فعالیت این شرکت به شرح زیر است
فروش اینورترهای AC و سافت استارتر
فروش تجهیزات اتوماسیون PLC&HMI&SERVO&... 
فروش کنترل از راه دور جرثقیل
انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی