APF

حالت نمایش

Active power filter

یکی از تجهیزات کلیدی برای داشتن یک شبکه برق بدون هارمونیک میباشد.
امروزه با وجود اینکه تجهیزات اتوماسیون باعث افزایش راندمان تولید و صرفه جویی در هزینه ها شده است ، اما می تواند باعث بروز مسائلی در زمینه ی کیفیت توان گردد.
راندمان به شدت تحت تاثیر کیفیت توان میباشد.
یک شبکه ایده آل ، جریان سینوسی مصرف میکند. اما تجهیزات الکتریکی که امروزه در ساخت تجهیزات اتوماسیون صنعتی استفاده می شود یک جریان غیر سینوسی تولید میکند که باعث عدم کیفیت توان میشود.
اعوجاج ولتاژ و جریان ، اثرات توان راکتیو و بارهای نا متعادل مسائل مشترکی هستند که باعث افزایش هزینه های بهره برداری کمتر از انرژی برق را در پی خواهد داشت، نگرانی اصلی در صنعت اتوماسیون چگونگی بهبود کیفیت توان و چگونگی مدیریت شبکه برق میباشد.
APF 2000 با بهره برداری از پیشرفته ترین پروسسورهای 32 بیتی سرعت بالا جهت پاسخ گویی سریع در برابر انواع هارمونیک ها برای بهبود کیفیت توان استفاده مینماید. کنترل تمام هارمونیک ها باعث کاهش تلفات توان و کاهش تولید گرما میشود.
APF 2000 به صورتی طراحی شده است که حداقل فضا را اشغال نماید و به یک دستگاه HMI در اندازه 7 اینچ جهت مشاهده نمودارهای ولتاژ و جریان و هارمونیک های شبکه مجهز شده است. ماموریت نهایی APF 2000 افزایش کیفیت توان ، تلفات انرژی کمتر و هزینه نگهداری ارزان تر میباشد.
APF 2000 مزایای 
یک فیلتر میباشد که جریان بار را کنترل میکند و هارمونیک های اضافی را به APF 2000  صورت بلادرنگ حذف می نماید و باعث میشود خط انتقال انرژی از هرگونه هارمونیک های اضافی پاک شود.
  این وسیله جریان بار را با استفاده از CT(ترانس مبدل جریان ) کنترل می نماید و در صورت وجود هارمونیک اضافی با تزریق جریان با فاز مخالف به شبکه آنها را حذف می نماید که باعث بهبود ضریب قدرت و جبران توان راکتیو می شود